Bô mới gắn chưa được 1 tháng chế gắn dream nha , chế vừa không cao không xệ anh em nào mua về gắn dream là ok , bô gác chân mới tinh . Giá : 1tr7 ( fix )
Phone : 0922 333 661 ( cường )
Xem bô : 228 / 9 Lê Quang Định
Bình thạnh - Bô gác chân dream lùn 125 gắn dream mới tinh mới gắn gần 1 tháng
Chế giống như vậy nè lấy hình xe mình lun
Bình thạnh - Bô gác chân dream lùn 125 gắn dream mới tinh mới gắn gần 1 tháng