honda @ lên sh2010 ,màu trắng ,bstp ,5 số ,xe ngay chủ ,cavet ,ko có chữ @ ,dk lần đầu 2013
,một thắng đĩa ,mình bán 58tr
bên mình có nhận lên đời @ thành dylan ,ps ,shi 2008 ,shi2010 ,và đổi cavet ,bỏ chữ @
giá cả thì ae vui lòng call :0938979115
dc:202 ,nguyễn súy ,tân quý ,tân phú
bán xe @ lên sh ,và nhận lên đời @ thành dylan ,ps ,shi 2008,2010 giá rẻ

bán xe @ lên sh ,và nhận lên đời @ thành dylan ,ps ,shi 2008,2010 giá rẻ

bán xe @ lên sh ,và nhận lên đời @ thành dylan ,ps ,shi 2008,2010 giá rẻbán xe @ lên sh ,và nhận lên đời @ thành dylan ,ps ,shi 2008,2010 giá rẻ
bán xe @ lên sh ,và nhận lên đời @ thành dylan ,ps ,shi 2008,2010 giá rẻ

bán xe @ lên sh ,và nhận lên đời @ thành dylan ,ps ,shi 2008,2010 giá rẻ